Пређи на главни садржај

КОРОНА У ДОБА КОКЕЗЕ


Прошле недеље критиковао сам "Инструкције за почетак тренажног процеса" које је из седишта ФСГСНС клубовима упутио Прецедник Новак Кострешевић, зато што је у питању бирократски донета политичка одлука владајућег режима, неспроводива у пракси.

Није прошло недељу дана и све на шта сам указивао показало се тачно. Сва такмичења сем оног вршног професионалног, окончана су са стањем на дан 15. март 2020. Одлука је објављена 10. маја 2020. у званичном гласилу ФСС "ФУДБАЛ" бр. 8. Даље следе техникалије око одређивања пласмана, што је природно.

Кад оно међутим!

Ја очима нисам могао да верујем шта још пише у званичним Одлукама ФСС, објављено истом приликом. Да вас не бих убеђивао на "верујте ми на реч", преносим ову одлуку интегрално. Дакле, дословно цитирам, без обзира на дужину:


На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 6. маја 2020. године донео је

О Д Л У K У

О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА СЛОБОДНИХ МЕСТА У ФУДБАЛСKИМ И ФУТСАЛ ЛИГАМА 
НА НИВОУ ФУДБАЛСKОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Члан 1.

У свим фудбалским и футсал лигама (мушким и женским) у свим узрасним 
категоријама, почев од такмичарске сезоне 2020/2021, слободна места у лигама настала из било ког разлога, попуњаваће се фудбалским клубовима, женским фудбалским клубовима или футсал клубовима (у даљем тексту: клуб) тако што ће Извршни одбор/Одбор за хитна ФСС, односно Извршни одбор надлежног територијалног фудбалског савеза који организује и води такмичење, доносити одлуку о попуњавању слободног (слободних места) на следећи начин:

када се појави слободно или слободна места у појединој фудбалској/футсал лиги, стручне службе ФСС, односно стручне службе надлежног територијалног фудбалског савеза, на званичној Интернет страници ФСС, односно на званичној Интернет страници надлежног територијалног фудбалског савеза, објављују јавни позив за подношење обавезујућих понуда клубова, с тим да рок за подношење понуда не може бити краћи од 2 дана ни дужи од 5 дана од дана објављивања јавног позива.

понуду могу да поднесу сви клубови учесници непосредно нижег степена такмичења у односу на лигу у којој се појавило слободно место или слободна места.


понуда клуба подноси се у писаном облику (писаној форми) и мора да садржи износ новчане накнаде изражен у динарима, коју је клуб спреман да плати као најбољи понуђач како би стекао право да се такмичи у конкретној лиги у којој се појавило једно или више слободних места.


Члан 2.

Након истека рока за подношење писаних понуда из члана 1. ове одлуке, генерални секретар ФСС, односно генерални секретар надлежног територијалног фудбалског савеза, доставља надлежном Извршном одбору/Одбору за хитна питања, информацију о приспелим понудама и табеларни преглед вредности свих понуда, а како би Извршни одбор/Одбор за хитна питања ФСС, односно Извршни одбор надлежног територијалног фудбалског савеза, донео одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у конкретној лиги.

Извршни одбор/Одбор за хитна питања ФСС, односно Извршни одбор надлежног територијалног фудбалског савеза, донеће одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у конкретној лиги, тако што ће изабрати клуб чија је понуда финансијски најповољнија (највећа), односно ако постоји више слободних места, изабраће одговарајући број клубова чије су понуде најповољније, утврђивањем ранг листе клубова према вредности понуда. У случају да ниједан клуб није поднео понуду из члана 1. ове одлуке у прописаном року, или ако недовољан број клубова поднесе понуде за попуњавање већег броја слободних места у конкретној лиги, Извршни одбор/Одбор за хитна питања ФСС, односно Извршни одбор надлежног територијалног фудбалског савеза, донеће одлуку о попуњавању слободног (слободних) места у конкретној лиги, узимајући у обзир интерес несметаног одвијања конкретног фудбалског такмичења и интерес развоја фудбалског спорта у локалној самоуправи са чије је тероторије клуб (клубови) за који се одлучи да би требало да попуни слободно (слободна) место.

Kлуб или клубови за које Извршни одбор/Одбор за хитна питања ФСС, односно Извршни одбор надлежног територијалног фудбалског савеза, донесе одлуку да попуњавају одређено место, или више места у лиги, морају да уплате понуђену новчану накнаду најкасније у року који им је одређен Одлуком о попуњавању слободног места, а тај рок мора истицати најкасније 7 дана пре почетка такмичења – 7 дана пре одигравања првог такмичарског кола у конкретној лиги. У случају да клуб одустане од своје понуде и не уплати новац у року одређеном у Одлуци о попуњавању слободног (слободних) места, клуб губи право такмичења у конкретној лиги и распоређује се у такмичење које је два степена ниже од такмичења у које је хтео да ступи подношењем понуде.

Члан 3.

У случају да клуб који је у складу са Одлуком о попуњавању слободног (слободних) места из члана 2. става 3. ове одлуке имао дужност да уплати новчану накнаду коју је понудио за учешће у конкретној лиги у року који му је био одређен, па то не учини, аутоматски губи право на учешће у конкретној лиги и уместо њега Извршни одбор/Одбор за хитна питања ФСС, односно Извршни одбор надлежног територијалног фудбалског савеза, попуниће лигу клубом чија је понуда била прва наредна на листи најповољнијих понуда, с тим што је тај други клуб, дужан да уплати понуђени новчани износ најкасније један дан пре отпочињања такмичења у конкретној лиги – најкасније један дан пре одигравања првог такмичарског кола у конкретној лиги, иначе губи право такмичења и распоређује се у најнижи степен такмичења.

Изузетно, ако клуб из става 1. овог члана Одлуке не уплати понуђени новчани износ у прописаном року и тиме изгуби право наступа у степену такмичења за који је поднео понуду, Извршни одбор/Одбор за хитна питања ФСС, односно Извршни одбор надлежног територијалног фудбалског савеза, донеће одлуку о попуњавању слободног места у конкретној лиги, узимајући у обзир интерес несметаног одвијања конкретног фудбалског такмичења и интерес развоја фудбалског спорта у локалној самоуправи са чије је територије клуб за који се одлучи да би требало да попуни слободно место.

Члан 4.

Све пропозиције такмичења фудбалских и футсал лига почев од такмичарске сезоне 2020/2021 биће усклађене са правилима из ове одлуке.

Дужност усклађивања одговарајућих пропозиција такмичења почев од такмичарске сезоне 2020/2021 имају сви територијални фудбалски савези чланови ФСС који организују одговарајућа лигашка фудбалска и футсал такмичења на својој територији.

Члан 5.

Поступак прикупљања понуда и доношење одлука о попуњавању Супер лиге и Прве лиге Србије (за мушкарце и за жене) и за попуњавање Прве и Друге футсал лиге (за мушкарце и за жене), спроводе органи ФСС, док за све остале фудбалске и футсал лиге поступак спроводе органи надлежног територијалног фудбалског савеза.

Накнаде које ће клубови уплаћивати за распоређивање у конкретну лигу за Супер лигу и Прву лигу Србије (за мушкарце и за жене) и за Прву и Другу футсал лигу (за  мушкарце и за жене) биће уплаћиване на рачун ФСС, док ће накнаде за остале лиге бити уплаћиване на одговарајући рачун надлежног територијалног фудбалског савеза.


Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС "Фудбал".

ПРЕЦЕДНИK
Славиша KОKЕЗА, с.р.

У свим лигама се установи позиција клуба, па се на основу тога одређује ко иде напред, а ко испада. Тако је фудбалу више од једног века. Али, Кокеза и његова екипа, све са нижим посленицима типа Кострешевић, установили су нови модел, где се, чак и у аматерским такмичењима, напредује путем тендера! Па таман да се нигде, ни у једној лиги широм Србије не нађе једно "слободно место", сама идеја да се лиге од најнижих, аматерских рангова попуњавају не на основу спортског успеха клубова, већ да учешће у вишем рангу купују, је антиспортска, покварена, хохштаплерска.

Да ли сте чули за "поштен тендер" у Србији? Сада ће "поштеним тендерима" да се покрене фудбалско такмичење у Србији?! Верује ли неко да се напрасно неће појављивати "слободна места" у лигама "у интересу развоја фудбала у локалним срединама"? Па ће се затим поштеном "запечаћеним ковертама" све поштено решити. У року од пет дана!

Ако мало целу ствар разчивијате, видеће се да ће у сваком таквом случају иза клуба претендента на виши ранг мора стојати јака политичка подршка. Једина јача политичка "снага" у нас је СНС.

Људе који су овакву идеју "осмислили" без опроста би требало прогнати из спорта, све до Забеле. То су људи са менталитетом шверцера и клошара, и међу такве треба да се врате. 

Међутим, ту је елеменат који прелази границу наше "нормалне" државне корупције. И ако сам "болдовао" и тај део "Одлуке", вероватно је читаоцима ипак промакло да исто правило важи и за млађе категорије, од дечјих лига до омладинаца. Те лиге се често мењају, зависно од пријава. нећемо се мучити ни да покушамо да замислимо како ће сада цела ствар да се организује?

Назови Вучића ради пласмана!!!

Ко себи дозволи да се спусти тако ниско да парама одређује дечји спортски развитак, гад је. Али, политички амбијент у коме су и овакве невероватне гадости "уређене законом" руши читаво друштво. Ништа, па ни спорт, не може опстајати на дебилима и мртвим пувалима којима су тате покраденим парама купиле позицију коју способношћу не заслужују.

Кад видите средовечне ђилкоше у број мањим капутима него што им трбух иште како деле лопте деци, знајте да су им и прст и њушка и стражњица путером намашћени.

Очигледно је у питању свесно и политички мотивисано ширење корупције. Клубовима и спортистима се ставља на знање да без покорности СНС-у и Вучићу, неће моћи да напредују већ само да тону све ниже. До ништавила.

Коментари

Популарни постови са овог блога

ИДИОТИ СУ СНАГА СРБИЈЕ


Има неки стари совјетски ратни филм „Туђ међу својима, свој међу туђима“. Тако је некако и са мном.
Лако је било на „Аутономији“ Динка Грухоњића. Тамо је фронт био јасно одређен, знао сам ко ми је непријатељ и како да нападам а како да се браним. Изгледа апсурдно али тамо сам се осећао слободно и писао лако. Негде пред крај, када је било јасно да ће морати да ме банују освануо је (9.12.1914.) и овакав коментар...

Nadjebava vas Nimbus očiglednim činjenicama, koje vi prenebregavate, i realno nemate mozga da mu se suprotstavite…Nimbus je pobedio ovde i istovremeno porazio vaš pokušaj da po rođenju pomislite da imate i mozak Upecali ste se. Igra gotova....
Сасвим је супротна ситуација када сам међу својима, међу патриотима или, чини се у већој мери, лажним патриотима, у души комунцима. Ту јасног фронта нема, а псина је неограничена. Е ту, где бих по природи ствари требао да се осећам добро (јер „Домовина је тамо где ти је добро“), заправо имам утисак да сам у Лубјан…
ПЕТ СРПСКИХ ЏЕЛАТА(2)
ЗОРАН ЂИНЋИЋ - КВИСЛИНГ ДЕЧИЈЕГ ЛИЦА„Коме је до морала, нека иде у цркву!“
Све је педантно цензурисано, па не знамо ко је Зорану тата. Штури и никад довољно сигурни подаци Википедије казују да је Зоран Ђинђић (Босански Шамац, 1. августа 1952 — Београд, 12. март 2003) био српски политичар и државник, филозоф и доктор филозофије, један од 13 интелектуалаца који су обновили рад предратне Демократске странке, дугогодишњи председник Демократске странке, градоначелник Београда (1997) и председник Владе Републике Србије (2001—2003). Kао мали, живео је са самохраном мајком Милом, која је радила као кућна помоћница на имању богатунске породице Изетбеговић. Иако рођени у истој кући, судбина их је послала на различите стране. Изетбеговићи су стигли из Београда у Босну, док је Ђинђић отишао из Босне у Београд. Алија се касније у Сарајеву борио за Босну, а Ђинђић у Београду против Србије.

Ђинђиђ је папазјанија Лава Троцког, Стева Крајачића и Романа Абрамовица.

И поред похвала кој…
45 ГОДИНА БЛОКА 45- ОД УТОПИЈЕ ДО ДИСТОПИЈЕ

Насеље Сунца

"Насељем Сунца" назива се у титографској митологији Блок 45 на Новом Београду. Пројекат је требао да послужи као идеал комунистичког прогреса.

Почетком 60-их година Регулационим планом општине Нови Београд предвиђено је да се на подручју села Бежанија изгради стамбени рејон са око 60 000 становника.

Уз саму обалу Саве предвиђена су два стамбена блока (45 и 70), величине од око 115 ха за изградњу око 9000 станова са око 32000 становника.

1965. - Општи југословенски конкурс за добијање идејног урбанистичког решења.

1966. - усвојен је Детаљни урбанистички план блокова 45 и 70 на Новом Београду који је израђен на основу првонаграђеног рада аутора архитеката Ивана Тепеша и В. Гредеља.

1967. - уступљено земљиште за изградњу пословном удружењу „Инпрос“ и ГП „Kомграп“, расписан конкурс за добијање архитектонских решења објеката.

1969. - почело се са изградњом првих објеката у Блоку 45. У потпуности је изграђен је и реализован у тада …