Постови

Приказују се постови за јун, 2018

ВРЕМЕ КАДА ЈЕ ФУДБАЛ БИО МАЗГА

Слика
ВРЕМЕ КАДА ЈЕ ФУДБАЛ БИО МАЗГА (ШТА СВЕ ФУДБАЛ МОРА ДА НОСИ НА ЛЕЂИМА) Српс ки бечки патриотизам   Зна се без чега се на свадбу не и де. Јед нако , зна се без че га се на С ветско првенство у фудбалу такође не иде. Т амо је неупотребљиво метиљав о угланцано салонско "родољубље" , већ је нужан и зворни национализам са м ушким воњем, јер на Светском првенству у фудбалу "победа није најважнија ствар, већ једина ствар која постоји " . Нама су , међутим, већ при паковању за п ут подвалили "беч ку школу српско г родољубаштав а" као ре ф ерентну тачку окупљања. Уз сет порука мира и љубави из врха режима, посегнуто је и за другим суптилним техникама мењања свести. Стереотип је чврста веза фудбала, пива и тестостерона, и на том стереотипу су инжињери свести пројектовали  подвалу - да се уместо патриотизма потури вучићев изација , пузајуће ментално претварање Србије у нешто што што никада није била. Драган Бјелогрли ћ је неспор